GÖNÜLE CEMRE DÜŞTÜ…

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Hakk’ın lutf u keremi,
Gönüle cemre düştü…
Aşk sardı dört yöremi,
Gönüle cemre düştü…

Âleme eyle nazar,
Kimindir bu gülizâr?
Bülbüle âh ile zâr,
Gönüle cemre düştü…

Derdim derinden derin,
Su yakar, ateş serin…
Her Ferhat’a bir Şirin,
Gönüle cemre düştü…

Aşk ehlinin burağı,
Yakın eder ırağı…
Şakaklara kırağı,
Gönüle cemre düştü…

Kul «elest»te der: «Belâ!»
İmtihandır her belâ…
Hüseyin’e Kerbelâ,
Gönüle cemre düştü…

Ah ne demdi o demler,
Gözde, kirpikte nemler…
Gül üstüne şebnemler,
Gönüle cemre düştü…