BULUNMAZ

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Sanma ömür, sevenlere yâr olur…
Çoğunun adını bilen bulunmaz!
Değil gurbet, sıla bile dar olur…
Gözünün yaşını silen bulunmaz!

Ne o yandan ne bu yandan soran var…
Felek gibi cefâ ile yoran var…
Hep derdim ki yâr diyerek saran var…
«Satarız cânı da alan bulunmaz!»

Dert çeksen de, kim dermandır derdine?
Sormazlar ki bu adamın derdi ne?
Gün dolanır gelir gece dördüne;
Gönül kapısını çalan bulunmaz…

Fıtrat bu, sevmeye âşinâ yürek…
Hele ki âşıksa, can vermek gerek…
«Gel!» deriz hicrana; «Hesabı görek!»
Yâr ile sohbette yalan bulunmaz!

Cânânın sitemi cânâna nazdır!
Şairsen, dostuna nazîre yazdır!
Gerçek sevenlere, bir ömür azdır!
Dünyaya gelsek de kalan bulunmaz!

Nasıl bir sevdaya olmuşum dûçâr?
Ben ona meftûnum, o benden kaçar.
Billâhi Niyazkâr sevinçten uçar…
Vuslattan ziyade şölen bulunmaz…