UYANIŞ TEMRİNLERİ

ŞAİR : M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

Kalbimizi yumuşat, aşkına yandır bizi,
Gaflet uykularından Rabbim uyandır bizi!..

Sonsuzluk zemzeminden içir de kandır bizi,
Aç gönül gözümüzü, Rabbim uyandır bizi!..

Batılları Hakk’a kat, azme inandır bizi,
Uyumak vakti değil, Rabbim uyandır bizi!..

Şerlerden uzak eyle, hayra dayandır bizi,
Tan yeri ağarmadan Rabbim uyandır bizi!..

Öyle bir hayat yaşat, rahmetle andır bizi,
Uzun uyur ahmaklar, Rabbim uyandır bizi!..

Dünya cehenneminde yakmasın tandır bizi,
Belâ gelip çatmadan Rabbim uyandır bizi!..

Rahmet çeşmelerinin suyuna bandır bizi,
Gaflet ölümden beter, Rabbim uyandır bizi!..

Şüphe uçurumundan düşüren zandır bizi,
Fırtına bastırmadan Rabbim uyandır bizi!..

Hakikat menzilinde tutan iz‘andır bizi,
Uçuruma varmadan Rabbim uyandır bizi!..

Haksızlıklara karşı, tutan vicdandır bizi,
Ölüm vakti gelmeden Rabbim uyandır bizi!..

Vicdanlar sağırlaşmış, tek O duyandır bizi,
Kalbimiz kararmadan Rabbim uyandır bizi!..

Kalpleri yumuşatan, saran ezandır bizi,
Paramparça olmadan Rabbim uyandır bizi!..

Mahşerde yaka paça, tutan mîzandır bizi,
Cehenneme düşmeden Rabbim uyandır bizi!..

Batıla uzak eyle, Hakk’a uzandır bizi,
Son nefes tükenmeden Rabbim uyandır bizi!..

Kutlu alışverişte kayır, kazandır bizi,
İflâs topu atmadan Rabbim uyandır bizi!..

Yüzümüzü ak eyle, nura boyandır bizi,
Kalpler mühürlenmeden Rabbim uyandır bizi!..