Vaktin Vebâli

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bilmiyorum vakit nasıl,
Geçip gider, geçip gider…
Kimler sahte, kimler asil,
Seçip gider, seçip gider…

Sazlar hile, yazlar hile,
Aldanırız bile bile!
Dağ geçinen kullar bile,
Göçüp gider, göçüp gider…

Sen kazma kendi kuyunu,
Değiştir dostum huyunu,
Boş işler hayat suyunu,
İçip gider, içip gider…

Bir mazluma sen uzat el,
İnfaka gel, insafa gel!
Hasat vakti bilmez ecel,
Biçip gider, biçip gider…

Celil’im düşün vebâli,
Kandırıyor dünya hâli!
Fırsatlar bir kuş misali,
Uçup gider, uçup gider…