Gazel

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Yola düşmüş bu gönül bir saçı Leylâ’ya koşar.
Yine çılgın gibi her dem kara sevdâya koşar.

Kurulan dârına Mansur gibi dikmiş gözünü,
İstemez cenneti aslā yüce Mevlâ’ya koşar.

Bir büyük hasrete düşmüş; «Aranır nerde?» diye,
Gözü bâdem, saçı sümbül gül-i rânâya koşar.

Yanacak bir çulu yoktur çekemez minneti hiç,
Yıkarak putları hep; «Lâ» ile «İllâ»ya koşar.

Geri dönmez ulaşır menzile elbet Seferî,
Diyerek yollara düşmüş ulu deryâya koşar.

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

23 Nisan 2015, Girne