Gazel

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Yola düşmüş bu gönül bir saçı Leylâ’ya koşar. Yine çılgın gibi her dem kara sevdâya koşar. Kurulan dârına Mansur gibi dikmiş gözünü, İstemez cenneti aslā yüce Mevlâ’ya koşar. Bir büyük hasrete düşmüş; «Aranır nerde?» diye, Gözü bâdem, saçı sümbül gül-i rânâya koşar. Yanacak bir çulu yoktur çekemez minneti hiç, Yıkarak putları hep; «Lâ» […]

Continue reading »

«CAN BİR ÖLMEZ SIR» DEMİŞİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gönül, baş koy bu hak yola; Dört kapıda; «Yâr» demişim!.. Bir halvette dola dola; «Her yüreği sar» demişim!.. Can nişânın aşk mı senin? Kastın, terki terk mi senin?.. Aç, özüsün bu düzenin; «Sensin arza nûr» demişim!.. Kulluk gaye, zaman elek; Sende döner her bir felek!.. Ey bir Arş’ı tutan direk; «Yok, seninle var» demişim!.. Gel […]

Continue reading »