NİÇİN YARATILDIK?

H. Kübra ERGİN hkubraergin571@gmail.com Allah Teâlâ bir âyet-i kerîmede buyuruyor ki: “Ben cinleri ve insanları, (başka bir maksatla değil) sırf Bana ibâdet etsinler diye yarattım.” (ez-Zâriyât, 56) Allâh’ın kitâbı Kur’ân-ı Kerîm’in beyanlarının bir üslûbu vardır; ifadeler kesinlik ve kuvvet bakımından lisan âlimlerinin uzun uzun îzahlar yapacağı şekilde te’kîd edilmiştir. İnsanoğlu elbette şu fânî ömrünü bir şeye inanıp bağlanarak geçirecek ve […]

Continue reading »

MESNEVÎ -7-

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com ÖMÜR NEYE ADANIR? Benim sırrım feryâdımdan uzak değildir. / Lâkin göz ve kulakta onu duyacak nur yoktur. Hazret-i Mevlânâ bu beyitte; ilâhî esrar ve Rabbânî hakikatleri dile getirdiğini, lâkin muhataplarının, bunları anlamaktan mahrum olduğunu söylüyor. Gözler ve kulaklar onun feryâdına bîgâne kalıyor. Çünkü; «Beni anlayacak nur ve idrak kabiliyetleri yok, böyle olunca sırrım anlaşılmıyor.» demektedir. İnsan […]

Continue reading »

EY İNSANLAR!

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com İçimizde bin bir saâdet yaşar, Alın terimizi döktüğümüz gün… Ocağımız tüter, aşımız pişer, Tarlaları ekip diktiğimiz gün… Zalimlerin yakan ateşi söner, Mazlumların akan gözyaşı diner, Her iki cihan da cennete döner, Zulüm kalesini yıktığımız gün… Îmanlı bir hâlde büyür yürekler, Tutar elimizden gökte melekler, Gerçekleşmiş olur bir bir dilekler, Su gibi deryâya aktığımız gün… Hidâyet […]

Continue reading »