Vav!

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Allâh’a kulluğun mânâsı «vav»da,
İki büklüm eder, «vav»daki sevda!
Ben de bir pervâne gibi döneyim,
Yâ Rab; başımdaki şeytanı sav da!

Canlardan çıkan is, gönül isidir,
Bu sevda aşkların efendisidir…
«Elif» kâinâtın anahtarıysa;
«Vav» da bu hayatın ta kendisidir…

Ey insan! İçini îmanla doldur,
Yitirdiklerini nefsine buldur.
Evvelde «elif»ti koca kâinat;
Âhirde, bir nefesle o, «vav» olur!

Allâh’ın aşkıyla tutuşup kav ol,
Sevda ateşinde sevgili av ol!
Arslan Ahmet; Hakk’a saygını göster,
Dîvâna dur; eğil, secde et, «vav» ol!