Görmeden Sevenler

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

-Dr. Ahmet FEDAİOĞLU’ya-

Bitmeyen bir aşkla bağlıyız Sana,
Ey uçsuz mâverâ, ey kutlu deniz,
Hep Sen’in ardından gidenlerdeniz,
Olmayan yüzlerle geldik kapına;
Yâ Nebiyyallah!
Yâ Rasûlâllah!

İzinden geliriz, izinle varız,
Sen’inle buluruz en doğru yolu,
Ey Rabbimiz’in en sevgili kulu,
Duâmıza hep isminle başlarız;
Yâ Habîballah!
Yâ Rasûlâllah!

Binlerce âlemi hayran bıraktın,
Ümmetin uğrunda sarardın, soldun,
Kur’ân-ı Kerîm’e Sen ayna oldun,
Rahmân’ın nûruyla bizlere baktın;
Yâ Veliyyallah!
Yâ Rasûlâllah!

Yılda bir gün değil, günde en az beş,
Namazdan niyaza dilimizdesin,
Çiçeğimizdesin, gülümüzdesin,
Ey bitmeyen bahar, ey batmaz güneş,
Ya Kelîmallah!
Yâ Rasûlâllah!

Kaybolsak içinde şu fânî isin,
Kitap rehberimiz, sünnetin ışık,
Bu ümmet, bu millet hep Sana âşık,
Kerim olan Hakk’ın, en kerimisin;
Yâ Safiyyallah!
Yâ Rasûlâllah!

Hep Sen’i yücelttik, övdük Efendim,
Gayretimiz Mevlâ’mızdan yanadır,
Sevincimiz, rağbetimiz Sanadır,
Biz Sen’i görmeden sevdik Efendim;
Yâ Halîlallah!
Yâ Rasûlâllah!

Şu hakir Celîl’e iltifat eyle,
Sen’i anlatmaktan bile mahrumuz,
Günahlara, nefsimize mahkûmuz,
Mahşer günü bize şefaat eyle;
Yâ Şefîallah!
Yâ Rasûlâllah!