DİRİLİŞE VESİLE

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com   Yürekler kıpır kıpır, «Üç Aylar» geldi diye, Nurdan demetler ile doluyor gönüllere. Devr-i devran içinde Yaratan’dan hediye, Kandil kandil parlayıp, gülüyor gönüllere. Recep, Şaban yâ Selâm, Ramazan’sa mağfiret, Her biri başka güzel ve her biri afiyet, Boşa geçmeyen zaman, Hak nezdinde meziyet; Fazîleti tükenmez, geliyor gönüllere. Ufukta görününce, kucakladı kokusu, Rahmet iklimlerine, hazırlıktır dokusu, İbâdete […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -5- TASAFFÎ EDİP SUFFE ASHÂBININ SIFATLARIYLA BEZENMEK

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.) TASAVVUF KELİMESİNİN KÖKÜ Müellifimiz; tasavvufu «Cenâb-ı Hakk’a sâdıkāne teveccüh» olarak tarif edip, şer‘î temelinin Cibrîl hadîsindeki «ihsan» mefhumu olduğunu ifade ettikten sonra, ıstılahların hususiyetlerinden bahsetmişti. Ardından sözü «tasavvuf» ıstılahına ve onun iştikākına / […]

Continue reading »

TERCÜMÂN-I HAK

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Dest-i kudretle yazılmış hilyedir Kur’ân Sana!.. (Muallim Nâci) Cihâna emreder Rahîm: Rasûl’e ilticâ edin!..1 Bu şartladır muhabbetim; Habîb’e ittibâ edin!..2 O Gül’den öğrenin sözü, O Cân’a benzetin özü, O Nûr’a döndürün yüzü, Temiz ve pür ziyâ edin!..3 O Nûr’a etmeyin ezâ,4 Edepte etmeyin hatâ, Gürültü etmesin sadâ, Pür ihtiram nidâ edin!..5 Alın demiş, helâl […]

Continue reading »

SEN GİDELİ

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Durmaz akar gözyaşımız, Sen bu dünyadan gideli. Kara dumandır başımız, Sen bu dünyadan gideli. Mekke-Medine arası, Can arzular hep varası, Sızlıyor gönül yarası, Sen bu dünyadan gideli. Yüzümüze çöktü melâl, Ezan okuyamaz Bilâl, Söyleyen diller oldu lâl, Sen bu dünyadan gideli. Canım Muhammed Mustafâ, Salât olsun binler defa, Kalmadı dünyada vefâ, Sen bu dünyadan gideli. […]

Continue reading »

Salât Eyle!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Yâ İlâhî! Habîb’ine, Salât eyle, selâm eyle! Gönüllerin tabîbine, Salât eyle, selâm eyle! Muhabbette Sen tâm eyle! O Muhammed Mustafâ’ya, Menba-i sıdk u safâya, Mü’min kalplere şifâya, Salât eyle, selâm eyle! Salâtını şifâm eyle! O Raûf’a, O Rahîm’e, O evlâd-ı İbrahim’e, Fahr-i Âlem nur yetime, Salât eyle, selâm eyle! Aşkta hâlis kıvâm eyle! Rahmeten […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -24-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) اَللّٰهُمَّ طَهِّرْن۪ى بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، اَللّٰهُمَّ طَهِّرْن۪ى مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ. “…Allâh’ım beni kar, dolu ve soğuk suyla temizlet. Beni günah ve hatalardan, beyaz elbisenin kirden paklandığı gibi tertemiz eyle.” (Müslim, Salât, 204) Kötülükten soğutup hayra ısındır kalbi, Tertemiz karla, soğuk suyla arındır kalbi… Bembeyaz elbisenin […]

Continue reading »

RAMAZAN…

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Ramazan… Rahmet iklimi, Bu ayda bol mağfiret var. Ramazan… Kur’ân mevsimi, Yaratan’la muhabbet var. Sabır testi, oruç için, Rahman’dan özel davet var. Hakikî kul, sormaz «niçin?» Tereddütsüz icâbet var. Dillerde ilâhî kelâm, Nur kaynağına rağbet var. Zikir, şükür, salât, selâm, Heyecan, aşk, şevk, gayret var. İstiğfar, naz, tevbe, niyaz. Mukabele, tilâvet var. Huşuyla kılınır namaz, […]

Continue reading »

EY AYASOFYA’M!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Semâya yelken açan hür limânısın fethin, Yegâne müjdeye mazhar, lisânısın fethin! Bu şehri aldığı gün Fâtih’in sadâsı dedi: Vatanda ey Ayasofya’m, ezânısın fethin! Görüp de Kâbe’yi tekbîr alan o dil, dedi ki: Namaz namaz, ebediyyen nişânısın fethin! Bu can misâli bizimsin, o denli ey mâbed, Bizimle haşre kadar hak beyânısın fethin! Mübin zaferle yürekten […]

Continue reading »