Aşkın Kapısı

ŞAİR : Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com

Çaldım aşkın kapısını,
Açılası gibi değil.
Seyre durdum yapısını,
Geçilesi gibi değil.

Gördüm köyünü, şehrini,
Hem dağını, hem nehrini,
Hem balını, hem zehrini,
İçilesi gibi değil.

Şu gönlümde kırk bin yama,
Fayda vermez hiçbir sîmâ,
Gökyüzünde kızgın semâ,
Uçulası gibi değil.

Rûhum cisme cüdâ imiş,
O da Hakk’a fedâ imiş,
Mutlak Kādir Hudâ imiş,
Kaçılası gibi değil.

Aşk kapısı önünde gül,
Bağlanmıştır gönül ve dil,
Gözyaşım hep düşer pul pul,
Saçılası gibi değil.

Sırtında çul olsa samur,
Her birine geçer yağmur,
Rıza, sana zerre ömür,
Biçilesi gibi değil.