GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Kim demiş dünyâda râhat bir avuç servetde var.
Sanmayın sonsuz saâdet şân ile şöhretde var.

Aldanır her kim bu dünyâ zevkinin hayranıdır,
Her iki dünyâda izzet şüphesiz vahdetde var.

Maksadın Kevser şarâbından nasîb almak ise,
Vuslatın esrârı firkattir bilin şefkat de var.

Nefs atından inmeyenler şimdilik devran sürer,
Cennet-i a‘lâ umarken bir yığın dehşet de var.

Her zaman kervan ulaşmaz menzile bil sen Sefer,
Yol uzun, dağlar aşılmaz bitmeyen vahşet de var.

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

İstanbul, Mayıs 2004