PEYGAMBERİMİZ’İN HUZÛRUNDA

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Sen’i görmek bilemem kör göze mümkün mü olur?
Ya da eyvah, bu yakından bile sürgün mü olur?

Şu ömür, Sen’den uzaklarda, tuzaklarla cidal,
Türlü hâl, âşık için perde mi, dürbün mü olur?

Bir nazar kıl bize ey Fahr-i Cihan, çünkü Sen’i,
Perdesiz gördüğümüzden daha hoş gün mü olur?

O nazar uğruna can vermeye ölmek diyemem,
Sen’i seyrettiğim an, bir daha hiç dün mü olur?

Âcizim methine ey Gül, Sana Seyrî olarak,
Tek sözüm, kaç kere görsem, yine gördün mü olur!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)