GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Vicdan taşıyan kullara, yorgun yeri dünyâ…
Vicdânı kararmışlara, vurgun yeri dünyâ…

Eğlencesi çok, neş’esi bol zevkine son yok,
Allâh’ı unutmuş bir sürü azgın yeri dünyâ…

Cennet görünür bahçesi, gerçek ise başka,
Âdem denilen gāfile sürgün yeri dünyâ…

Dil verme kanıp kor gülünün rengine bülbül,
Bîçârelerin düştüğü yangın yeri dünyâ…

Olmazsa da sevmek ve sevilmek gibi nîmet,
Gel gör ki bugün hâlini, dargın yeri dünyâ…

Geç kalma çabuk, yollara düş, ey Seferî, koş,
Eğlenme, sakın durma, kudurgun yeri dünyâ…

vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün