O YÜREKLER!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Set çektiler karanlığa, nur göğsü gerdiler,
Yerden semâya her yere seccâde serdiler!

Yol açtılar asırlara, fâtih nesillere,
Onlar, yegâne gāye için can ki verdiler!

Yûnus da dendi, hem Yesevî, hem de Nakşibend,
Onlar, o en değerli, ne has inci derdiler!

Rahmân’ı övdüler, o yürekler çekinmeden,
Zorluk ne olsa, şerri ve şeytânı yerdiler!

Seyrî, o atlılar, gece-gündüz kanatlılar,
Sonsuz zafer bu, secdede Allâh’a erdiler!

28 Kasım 2014, Sancaktepe-İSTANBUL

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün