NEDENDİR?

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Keremiyle insan kılan o Rabbe,
Nankör eden aldanışlar nedendir?
Mükerremlik ihsan kılan o Rabbe,
Gafilâne davranışlar nedendir?

Kâinâta hâkim olan tek renk var,
Her zerrede birden gelen âhenk var,
Boyasına ne benzer var ne denk var,
Başka renge boyanışlar nedendir?

Ruh üfledi verdi câna letâfet,
İkram etti bize arzda hilâfet,
Dostluğuna müsaitken asâlet,
Süflîliğe adanışlar nedendir?

Bedel alıp lutfu olan nimeti,
Bahaneyle vermek ister cenneti,
Candan duymak varken O’na minneti,
Davetine nazlanışlar nedendir?

O’ndandır hep; hayat, rızık ve ecel,
Zaman, mekân, ömür, ebed ve ezel,
Sevap, ceza, her amele bir bedel,
Âcizlere yaranışlar nedendir?

«Ol!» deyince olmadı mı bu canlar?
O’ndan hibe değil midir imkânlar?
Rahîm Rabbin tercihiyken olanlar,
Takdirine sızlanışlar nedendir?

Bilmedik mi bu dünyada bekā yok!
Fırsat birdir tek seferden başka yok!
Teklif büyük, durum ciddî, şaka yok!
Fânîliğe bağlanışlar nedendir?

Dünya yurdu mahkûm iken zevâle,
Gönül verip aynadaki hayâle,
Ermeyince üç-beş günlük ikbâle,
Yokluğuna gamlanışlar nedendir?

Mubah iken nimetlerin temizi,
Yetmeyip de uçsuz helâl denizi,
Arar gibi bir cehennem dehlizi,
Haramlara dadanışlar nedendir?

Düşman asla uyumaz da uyur su,
Şeytan, nefis kurar durur hep pusu,
Neden bitmez gafil kalbin uykusu,
Gafletlere yaslanışlar nedendir?