DOSTUMUZ BİZİM

ŞAİR : Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com

Vefâ çiçeğinden muhabbet balı;
Süzmeyi bilenler, dostumuz bizim.
Sevgi defterine merhamet yolu;
Çizmeyi bilenler, dostumuz bizim.

Kimisi merhemdir, kimisi zehir,
Kiminin kalbinde, altından şehir,
Tevhid bahçesini; dağ, ova, nehir;
Gezmeyi bilenler, dostumuz bizim.

Cennete taliptir, tefekkür eri,
Yıkayan kurtulur, özünden kiri,
Zalimi, hâini, cümle kâfiri;
Ezmeyi bilenler, dostumuz bizim.

Gönülden çekenler aşk ağrısını,
Bulurlar yolların en doğrusunu,
Sükût lisânından, dert çağrısını;
Sezmeyi bilenler, dostumuz bizim.

Secdeden alanlar, şükür tadını,
Bulurlar İslâm’da her murâdını,
Gönül tesbihine, Allah adını;
Dizmeyi bilenler, dostumuz bizim.

Bir düşün; dünyayı, ayı, fezâyı,
Kalemi, yazgıyı, kader, kazâyı,
Ömür kitabına aşk-ı Rızâ’yı;
Yazmayı bilenler, dostumuz bizim.