GEL BU SEYRİ ÇÖZ İÇİNDE!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Ya hak söyle, ya sus gönül;
Hâl incelir söz içinde!..
Kulluk, kula mahsus gönül;
Baharım var güz içinde!..

Aç, gör sensin alınyazım;
Sınar beni çoğum, azım!..
Arş’ı tutan saf niyâzım,
Hakk’ı söyler öz içinde!..

Eyyûb’u duy sabır eyle;
Edep gözet, hatır eyle!..
Sor Yûsuf’a usûl böyle,
Yedi nefsi süz içinde!..

Gönül, şevkle duy hicâbı;
Ölmeden öl ver hesabı!..
Takdire sor son kitabı;
Ömrü oku, yaz içinde!..

Hikmet midir içli sesin?
Hızır’dan al, onda dersin!..
Halîl gibi nur nefesin,
Güle dursun köz içinde!..

Ney misâli yanar cânım,
«Vuslat» ister her figânım!..
Aşk değil mi ilk beyânım?
Gel bu seyri çöz içinde!..