YARATAN’A LÂYIK BİR YÜZÜN VAR MI?

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Kararmış gönüllere tebliğ vaazın var mı?
Uyuyan insanlığı muhrik avazın var mı?

Bağlanıp Peygamber’in gönle şifâ yoluna,
Menfaat karşısında milim şaşmazın var mı?

Roma’ya dikmek için İslâm’ın sancağını,
Surlara atılacak nice şahbazın var mı?

Fermanıyla dünyayı titretirdi ecdâdın,
Cihanı yönetmeye hazır merkezin var mı?

Vakfedip dâvâsına bütün sevdiklerini,
Ölümle can bulacak kutlu ölmezin var mı?

Ezilirken kardeşin zalimin pençesinde,
Mazlumu destekleyen güçlü omuzun var mı?

Dînin hükümlerini aklınca yorumlarken,
Yedi kat mâverâdan inen cevâzın var mı?

Mâsivâdan el çekip, ihsan güzelliğinde,
Rabbe sunacak deste deste namazın var mı?

Bedduayla dönmesin durmayan, sivri dilin,
Memleket faydasına içten niyâzın var mı?

Söner mi kalp yangının gözyaşıyla Varoğlu;
Ukbâda Yaratan’a lâyık bir yüzün var mı?

10 Nisan 2014, Vezirköprü