HAZRET-İ OSMAN (r.a)

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Kur’ân’dan beslenen bir yıldızdı o,
İki nur sahibi Hazret-i Osman.
Hayâ ve edepte emsalsizdi o,
İki nur sahibi Hazret-i Osman.

Her dem kötülükten hep uzak kaldı,
Ne cehâlete ne harama daldı,
Otuz dört yaşında müslüman oldu,
İki nur sahibi Hazret-i Osman.

Amcası onu bir hasıra sardı,
İşkenceler etti, tehdit savurdu…
«Allah bir, Rasûl hak!» diye haykırdı,
İki nur sahibi Hazret-i Osman.

Mukaddes dâvâydı yalnızca derdi,
Malını, İslâm’ın yoluna serdi,
Melek bile ondan hayâ ederdi,
İki nur sahibi Hazret-i Osman.

Yıllarca ihlâsla hizmete koştu,
Daha hayattayken verildi muştu,
Rasûl’ün, dünya ve âhiret dostu,
İki nur sahibi Hazret-i Osman.

Fitnenin zirvede olduğu vakit,
Susuz bırakıldı sâlih mücâhit,
Bir cuma gününde edildi şehit,
İki nur sahibi Hazret-i Osman.

15 Nisan 2014