Bu Cezbeye Mansûr Gerek!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Tevhid yüklü bir ikrâra, Oda yanmış bağır gerek!.. Yol gözleyen intizâra, Ayân olsun bu sır gerek!.. Ney mi yaktı aşk faslımı? Nefse saldım yol aslımı!.. Hâl süsledi «Gül» neslimi, Vuslat için kahır gerek!.. Mesih’te gör her burhânı; Dost nefhası bil bu cânı!.. Ehl-i Kehf’e sor zamanı; Gün içinde asır gerek!.. Çilemde mi seyr u sülûk? […]

Continue reading »