OLMUŞ

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Nice sözler yalan olmuş,
Dost bağımız talan olmuş.
Engel girmiş aramıza;
Yollar bile yılan olmuş,
Gurbet elde kalan olmuş.

Canımızdan çok severdik,
«Milletim!» deyip, överdik.
Tuz basmışlar yaramıza;
Bağrımızı delen olmuş,
Tefrikayla bölen olmuş.

Hatır sayıp soran vardı,
Düşü hayra yoran vardı.
Hâin dolmuş yöremize;
Gülistana olan olmuş,
Gonca iken solan olmuş.

Katlime ferman yazılmış,
Ecelim «derman» yazılmış.
Nifak girmiş töremize;
Kahkahayla gülen olmuş,
Nâhak yere ölen olmuş.

Susma, haykır Niyazkâr’ım!
Ezel vardım, ebet varım.
Âlem şahit nâramıza;
«Tekbir»lerle dalan olmuş,
Hak yolunu bulan olmuş.