Müsâbaka

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Yarıştadır gece, gündüz, güneş ve yıldızlar,
Hudâ’nın emrine teslîmiyet müsâbakası…
Tavaftadır bütün âlemde canlı-cansızlar,
Mukarreb olmak için ehliyet müsâbakası…

Yarıştadır kelebekler, menekşeler, güller;
Cemâli en güzel ikrâr ediş müsâbakası…
Yarışta zelzeleler, dev kasırgalar, seller;
Celâli en yaman izhâr ediş müsâbakası…

Yarıştadır suya bir bak, çağıl çağıl akarak,
Cihâna hizmete koşmak için müsâbakası…
Yarıştadır güneşin gözlerinde ten yakarak,
Semâda canla buluşmak için müsâbakası…

Yarışta meyveli bağ-bahçeler ve bostanlar,
Cömertçe rızkı verenden nasip müsâbakası…
Şakır ya bülbül-i nâlanlar aşka destanlar,
Edepli kürsüde en gür edip müsâbakası…

Yatıp durur görünen dağ ve taşlarınki bile,
Sabır, azim ve sebatkârlığın müsâbakası…
Dalar ateşlere pervâneler rekābet ile,
Canıyla yâre fedâkârlığın müsâbakası…

Sen ey cihâna öz insan! Düşün de söyle nedir,
Hudâ’nın en büyük ihsânının müsâbakası?..
Yarışta koşturuyor, misyoner ve ehl-i küfür,
Ne hâlde kardeşim, îmânının müsâbakası?

Yorulmadan ta ezelden koşarken iblisler,
Gelir mi insanın insanlığından ah, bıkası?!.
Ya tasmalar ya da altın madalyalar bekler…
Revâ mı insana, Tâlî, günah müsâbakası?..
vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün