Vay Memleketim!..

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Yine çökmüş dertli başına duman,
Doğmuyor gecene ay memleketim!..
Her gün huzur sunsa yere âsuman,
Düşmüyor hissene pay memleketim!..

Sahtekârlar hep doğruluk satarlar,
Doğru söze türlü yalan katarlar,
Ok gibi düzgünü durmaz atarlar,
Ellerde tutulur yay memleketim!..

İçte hâin, dışta fırsatçı düşman,
Kötülük düşünür millete her an,
İtimat vermiyor şimdiki zaman,
Nedir bu tuzaklar vay memleketim!..

Dengeyi kaybetmiş mülk-i adâlet,
Kalpleri bürümüş gizli esâret,
Vicdanlar yakarken kızıl kıyâmet,
Nasıl kalacaksın hay memleketim?..

Bizdik diyar diyar cephe dolaşan,
Düğünde, bayramda birlikte coşan,
Sen-ben fikri, eder halkı perişan,
Oynar altımızda fay memleketim!..

Varoğlu görse de yurdunda baskı,
Her dâim haykırdı gücünce hakkı,
Yollara düşürdü vazife aşkı,
Çabamı aşkına say memleketim!..
18 Ocak 2014, Vezirköprü