MUHAMMED ES‘AD ERBİLÎ HAZRETLERİ’NİN MÜLEMMÂ GAZELİ’Nİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Min hecrike yâ munyeti innî lealîlu Ve’d-dem’u mine’l-ayni ile’l-haddi yesîlu «Tallâhi lekad âsereke’llâhu aleynâ»* An na’tike yâ Yûsufu innî lekelîlu Derdinle zebun olduğumu gizlemek olmaz El-kâlu mine’l-bâli ale’l-hâli delîlu Etsen n’ola bir kerre bu bîmâra terahhum El-kalbu esîrun leke ve’r-rûhu dahîlu Vaktâ ki gelür hâtıra ol gözleri âhû Er-râhatu testevhişü ve’l-mevtu yemîlu Kesmem beni […]

Okumaya Devam Edin...;

Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – HÂLİNİZE MELEKLER HAYRAN

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Şeyh Muhammed Es‘ad Erbîlî -kuddise sirruhû-, 1847 yılında Erbil kasabasında doğdu. Baba ve anne tarafından seyyiddir. Es‘ad Efendi; ilk tahsilini Erbil ve Deyr’de tamamladıktan sonra, 23 yaşında Nakşî-Hâlidî şeyhi Tâha’l-Harîrî’ye intisâb etti. Beş yılda seyr u sülûkunu ikmal ederek hilâfet aldı. 1875’te İstanbul’a gelerek hizmet ve irşâda başladı. Bir süre Beşirağa Dergâhı’nda kaldı, Fatih […]

Okumaya Devam Edin...;

GÜL KOKULU BAHÇELERDE UÇURTMA OLMAK

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Çocukluğumda oyun oynarken öğrendiğim eğlenceli tecrübelerden biri de, uçurtma yapmaktı. Arkadaşımla bir metre kadar kargı, biraz çamaşır ipi, bir parça da renkli kâğıt bulduk mu hemen bir uçurtma yapardık. Uçurtmamızı uçururken alttan ipine küçük bir kâğıt parçası takar, o kâğıt parçası yukarı doğru yükselirken, küçücük aklımızla, Allâh’a mektup gönderdiğimizi sanırdık; o uçurtmanın ipi […]

Okumaya Devam Edin...;