SEVDA ÇIĞLIĞI

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Gül yüzlü sevgiliyle vuslata niyâzımı, Berceste mısralarla anlatır benim sevdam. En uzak iklimlere erişen avazımı, Yüreğine hüzzamla dinletir benim sevdam. En parlak yıldızlarla hâlleşirim gecede, Rüzgâr kokunu taşır, koklarım her hecede, Hüznün nağmelerini çözerek bilmecede, Nâzenin besteleri inletir benim sevdam. Süzülür imbiklerden sızılar ince ince, Huzur ufukta parlar, fırtınalar dinince… Cânânın şefkat eli hayatıma […]

Continue reading »

FETHE MÜŞTAK

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Rengiyle yiğit erleri cezbetti bu bayrak, Cezbetti Nebî müjdesinin mazharı olmak. Cezbeyledi hattâ bu büyük müjde Bizans’ı, «Gel, al!» diye yalvardı şehir Fâtih’e müştak! vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Continue reading »

ZAFER MÜJDESİ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) “Yüce yardım ne zaman?” dendiği ahvâli oku, Nefsi kurbanlara can geldi vefattan sonra! Vermeden cânı ne mümkün yeni bir feth-i mübîn, Son zafer müjdesi, tam kıble salâttan sonra… feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

Continue reading »

Fedâkârlık Muhabbetin Mahsulü, ZAFERLER FEDÂKÂRLIĞIN İKRAMIDIR

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   İnkâr ve şirk hastalığı salgındı. En doğru îmân için Hazret-i Peygamber, önce muhabbeti tattırdı gönüllere. O’nu canlarından daha çok sevdiler. Sevdikçe îmânın hakikatine erdiler. Her türlü kötü inançtan ve sapık inanışlardan böyle temizlendiler. Haksızlık ve zulüm, zirvedeydi. En doğru adâlet ve hakkaniyet için Hazret-i Peygamber, yine önce muhabbeti tattırdı gönüllere. Gönüller adâlete […]

Continue reading »

Gelecekler Yanmasın!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bakmadık ibrete hiç, eyledi târih tekrar, Şanlı geçmiş tutuşurken gelecekler yandı… Katliamlar, yine zâlimlere olsun acı son, Koru mü’minleri yâ Rabbi, yürekler yandı… Söyle Seyrî ebedî müjde var imdâd edene, Onca mazlûma kerem etmeyecekler, yandı… vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

Continue reading »

ŞEFAAT EYLE!..

ŞAİR : MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com Lutfedildin bütün âlemlere, varlık yok iken, Müjde oldun bütün insanlığa, rahmet getiren. Ey güzel yüzlü Nebî, eyle şefâat ne olur!.. Hak huzûrunda yüzüm yok, tek ümîdim Sen’den… vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa‘lün)

Continue reading »

MÜJDELENEN PEYGAMBER

ŞAİR : Yaşar TAŞKESEN Bir müjdeli haber ver yüreğimi coşturan, Umudun en hasıyla gece-gündüz koşturan, Kederli bir hayatı sevgiyle buluşturan. Bilinmeyen gerçekten, öteden verir haber! Müjde getirdin bize, müjdelenen Peygamber!.. Anlamsız bir hayata anlam kattı gelişin, Umut oldu cihana; tebessümün, gülüşün, Bir arpa ekmeğini sahâbeyle bölüşün. Gelişinle bozuldu, bilinen bütün ezber! Müjde getirdin bize, müjdelenen Peygamber!.. Güce dayanan sistem mûcizeyi […]

Continue reading »