ALLÂH’IN RAHMETİ

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Allah Teâlâ buyurur: “O; (insanlar) umutlarını kestikten sonra, yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O; hakikî dosttur, övülmeye lâyık olandır.” (eş-Şûrâ, 28) Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetinde Allah -celle celâlühû-’nun rahmetinden bahsedilir. (bkz. el-Bakara, 64; Âl-i İmrân, 157; el-En‘âm, 12…) «Rahmet» kelimesi; «ihsan, bağışlama, acıyıp esirgeme, Allâh’ın kullarını sevmesi, onlara lütufta bulunması, onlara şefkat ve merhametle muamele etmesi» […]

Okumaya Devam Edin...;

İstikbâli Kazanma Vasıtası; EĞİTİM

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Kâinâtın kendisine âmâde kılındığı ve bu lütufla mütenâsip olarak, mahlûkatın en şereflisi olmakla taltif buyurulan insan, şüphesiz bir hikmet üzere yaratılmıştır ki; bu, yeryüzünü kâinâtın sahibi Allah Teâlâ adına idare etme mükellefiyetidir. Kur’ân-ı Kerim’de, bu hususla alâkalı olarak; “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?” (el-Kıyâme, 36) îkazı yer alır. Bu cümleden olarak; ulvî emânetin hakkını verebilmenin […]

Okumaya Devam Edin...;

CÂHİLİYYE’DEN BATIYA, ÖTEKİLEŞTİRME

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Malûm olduğu üzere Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; Mekke devrinde eziyete maruz kalan müslümanlara, Habeşistan’a hicret etmelerini tavsiye etmişti. Habeş Necaşîsi, bu mültecîleri geri vermesi için kendisine başvuran müşriklerin isteğine cevap vermeden önce onları dinlemek istedi. Müslümanların sözcüsü, Hazret-i Câfer bin Ebû Tâlib -radıyallâhu anh- Habeş hükümdarının huzûrunda şöyle demişti: “Biz vaktiyle putlara […]

Okumaya Devam Edin...;

AKIL İSRAFI NİMETİN ZİYANI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İsraf, bir nimetin ziyana dönüştürülmesidir. Bir nimet; kullanılmasının muvâfık olduğu sahada ve ölçüde kullanıldığında fayda verir, rahmet ve şifâ olur. Fakat sahası ve ölçüsü dışında kullanılması, onu zehir eyler. Şifâ olacak bir nimeti, zehir kılmak da; hem o nimeti israf etmek, hem de zehirleşmiş bir nimeti kullanarak kendine yazık etmektir. Maddî nimetlerin israfından daha […]

Okumaya Devam Edin...;

Arap Şiirinden Tercümelerle Câhiliyye Hayatından Kesitler -7-

Harun ÖĞMÜŞ Şemecâ Oğulları’ndan öcünü alan Sual Oğulları’nı öven Kabîsa bin en-Nasrânî şöyle diyor: لَمْ أرَ خَيْـــــلاً مِثْـــــــلَهَــا يَـــــوْمَ أدْرَكَتْ بَنِي شَمَجَى خَلْفَ اللُّهَيْمِ عَلَى ظَهْرِ أبـــــَرَّ بِأيْــــمَـــــانٍ وَأجْــــــرَأ مُــــقْــــــدَمـــــاً وَأنْـــقَـــضَ مِنَّـــا لِلَّذِي كَـــانَ مِـــنْ وِتْرِ فَأصْبَحْتُ قَدْ حَلَّتْ يَمِينِي وَأدْرَكَتْ بَـــنُــــو ثُـــعَـــلٍ تَبْـلِي وَرَاجَعَنِي شِعْرِي Görmüş değilim mislini aslā Sual’in ben, Şimşek gibi yettikleri anlar Şemecâ’ya. Kādir değil onlar […]

Okumaya Devam Edin...;