GÖNÜLDEN HÂFIZLAR…

YAZAR : Ömer Sami HIDIR

1 Eylül 2013 Pazar günü, Yeni Çilehâne Camii’nde bambaşka bir rûhâniyet, bambaşka bir heyecan vardı.

Bir Gönül Derneği’nin desteğiyle «Yüzakı Eğitim Merkezi»mizde hâfızlıklarını ikmâl eden 13 hâfızımız, duâlar eşliğinde icâzetlerini aldılar. Anne-babalarına ve hocalarına duygulu anlar yaşatan genç hâfızlar, programa iştirak eden birçok gence de hâfızlık idealini aşıladılar.

Onlar iki kanatlı bir eğitim anlayışıyla hâfızlıklarının yanında, liseyi de üstün bir başarıyla tamamladılar. Kur’ân ve Sünnet ekseninde, hizmet aşkıyla ve sağlam bilgiyle dolu bir lise eğitiminden sonra şimdi yüksek tahsile de hazırlar.

Bir Gönül Derneği Başkanı ve Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, yetişen ve her yıl sayıları artan Yüzakı hâfızlarının, gönüllü bir aşk ve gönülden bir arzuyla hâfız olduklarını vurguladı.

Programın sonunda, Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi’nin sohbeti vardı. Hâfızların ezberledikleri Kur’ân ile infakta bulunan birer âlim ve vakıf insan olmalarını niyaz eden Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, Gönenli Mehmet Efendi ve Abdurrahman GÜRSES hocaefendilerden hâtıralar nakletti.

Programımız aynı zamanda muhteşem bir Kur’ân ziyafetine vesile oldu. Aziz Mahmud Hüdâyî Camii imam hatibi ve radyo, televizyon programcısı Mustafa EFE’nin sunduğu ve şiirlerle süslediği programda; ülkemizin meşhur hâfızları Ahmet Bilâl ERDEM, Bünyamin TOPÇUOĞLU, Fatih KILIÇOĞLU, İdris ÖZTÜRK, Mehmet BİLİR, Mustafa EFE, Mustafa GİDEN, Osman OSMANOĞLU ve Rıza GÜNAY birbirinden güzel Kur’ân tilâvetleriyle dinleyenleri mest ettiler.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen «Yüzakı Hâfızlık İcâzet Merasimi»nde emeği geçen Bir Gönül Derneği yetkililerini ve müteberrîlerini tebrik eder; destek ve yardımlarına, Cenâb-ı Hak’tan sadaka-i câriye feyiz ve bereketi temennî ederiz.

Yüzakı Eğitim Faaliyetlerinde hâfızlık şerefine nâil olan hâfızlarımızın da muvaffakiyetlerinin devamını ve canlı bir Kur’ân olmalarını yüce Rabbimiz’den niyaz ederiz.

Şairin ifadesiyle…

Ne mutlu, Hazret-i Kur’ân’ı hıfz eden gönle,
Ne mutlu, bahçe-i Kur’ân’da taç giyince, güle!
Ne mutlu, ömrünü Kur’ân eden hatırlı kula,
Ne mutlu, hâfıza hizmet eden hayırlı kula! (Seyrî)