HASRETLE BEKLİYORUZ

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Yüzakı: Bir Gönül Derneği çatısı altında sürdürdüğümüz, Yüzakı eğitim faaliyetlerinin güzîde bir meyvesi olarak, Kur’ân bahçesinde yetişen yüzlerce hâfızımızla, defalarca Hâfızlık Cemiyetleri tertip etmek nasip olmuştu. Bu güzel merasimlerde, bembeyaz sarıklarıyla salevatlar eşliğinde hâfızlarımızın, istikbâlimize nur ve ümit saçan kandiller gibi yürüyüşleri, gönüllere safâ ve ruhlara şifâ bahşediyordu. Bu müstesnâ ve duygulandırıcı manzaralar, orada dinlenen […]

Continue reading »

TAZİYE – Kurrâ Hâfız İdris ÖZTÜRK

Abdurrahman GÜRSES Hocaefendinin talebelerinden Kurrâ Hâfız İdris ÖZTÜRK, yıllardır tedavi gördüğü ve müteaddit ameliyatlar geçirdiği kanserden kurtulamayarak rahmet-i Rahmân’a kavuşmuştur. Ortaköy Camii ve Ümraniye Santral Camii gibi merkezî yerlerde imam-hatiplik yapan İdris ÖZTÜRK Hocaefendi, Bir Gönül Derneğimizin yüz akı hâfızlarına da yıllardır tâlim ve tashîh-i huruf dersleri vermekteydi. Merhuma Cenâb-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret diler, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine […]

Continue reading »

GÖNÜLDEN HÂFIZLAR…

YAZAR : Ömer Sami HIDIR 1 Eylül 2013 Pazar günü, Yeni Çilehâne Camii’nde bambaşka bir rûhâniyet, bambaşka bir heyecan vardı. Bir Gönül Derneği’nin desteğiyle «Yüzakı Eğitim Merkezi»mizde hâfızlıklarını ikmâl eden 13 hâfızımız, duâlar eşliğinde icâzetlerini aldılar. Anne-babalarına ve hocalarına duygulu anlar yaşatan genç hâfızlar, programa iştirak eden birçok gence de hâfızlık idealini aşıladılar. Onlar iki kanatlı bir eğitim anlayışıyla hâfızlıklarının […]

Continue reading »

BİR GÖNÜL…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -Bir Gönül Derneği’ne- Bir gönül al ki hacc-ı ekber ola… Bir gönül bul, Sırat’ta rehber ola… Gönlü pâk eyle «mâsivallah»tan; Nûr-i Rahman’la nurlu cevher ola… Kişi en sevdiğiyle gönlünde, Müşterek, müttefik, berâber ola… Aynadır bir gönül, cilâsı da aşk, Her gönül, kıblesiyle benzer ola… Bir gönül benzesin Ebûbekir’e… Ömer, Osman, Aliyy-i Hayder ola… Bir […]

Continue reading »