SÖYLE CAN KURBAN!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Tâlihim bozulmuş, ikbâlim kara… Söyle nedir çare? Söyle can kurban! Derman kâr eylemez, rûhumda yara… Söyle nedir çare? Söyle can kurban! İçtiğim çeşmenin «suyu» değişmiş… Can bildiğim dostun «huyu» değişmiş… Milletin cevheri, «soyu» değişmiş.. Söyle nedir çare? Söyle can kurban! Harama uzanmış «kadı»nın eli… Adâlet bozulmuş, hüküm: Hileli… Kime sorsam, herkes benden çileli… Söyle […]

Okumaya Devam Edin...;

ALİYA!..

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com -Bilge Kral’ın aziz rûhuna hürmetle…- Kimsesizler kimsesi, yiğit erdin Aliya!.. Direniş bahçesinden zafer derdin Aliya!.. Yaralı vicdanların yükselen sesi oldun, Bir inanç âbidesi, gözde ferdin Aliya!.. Özgürlük savaşında önde giden atlıydın, «Ehl-i salîb»e karşı, dersler verdin Aliya!.. Al kanlarla yoğurdun, vatan yaptın toprağı, Kibirli zalimleri yere serdin Aliya!.. Kökü mâzîde âtî, yarınların şafağı… Özünden kopanları her […]

Okumaya Devam Edin...;

SENSİN ARZA SULTAN OLAN!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gönül, aşk mı bu dergâhta, Her bir derde derman olan?.. Bir ömür mü has tezgâhta, Sınandıkça üryân olan?.. Cehdet, dayan, geç ihmâli; Can seyrinde bul ikbâli!.. Dost’tan bilir her ahvâli, Öz nefsine fermân olan!.. Bir ölçü tut her işinde; Ne hâller var gör başında?.. Nefs damıtır gözyaşında; Ney misâli giryân olan!.. Takvâya sal süz özünü; […]

Okumaya Devam Edin...;

AŞKINA HASRETİM YÂ RABBÎ!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Mahlûkat içinde ahsen-i takvîm, Yaratılmış yüce candım, yâ Rabbî!.. Sevdanın uğruna yanarken kalbim, Aşka hasret bir civandım, yâ Rabbî!.. Acıdın kullara, eyledin rahmet, Bahşettin, bizlere sayısız nimet, Varlıkla şımarıp, edip cehâlet, Nefsime gafilce kandım, yâ Rabbî!.. Arzu ettim, dâim yüksek ikbâli, İkbal için yaptım, nice ihmâli, Sonunda yaşadım, türlü melâli, Acılar içinde yandım, […]

Okumaya Devam Edin...;