ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -21-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

كُلُّ اُمَّت۪ى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ اَبٰى،
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، وَمَنْ يَأْبٰى؟ ، قَالَ:
مَنْ اَطَاعَن۪ى دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَان۪ى فَقَدْ اَبٰى.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-;
“–İstemeyenler dışında, ümmetimin tamamı cennete girer.” buyurdu.
Bunun üzerine;
“–Ey Allâh’ın elçisi, cennete girmeyi kim istemez ki?” denildi.
Peygamber Efendimiz;
“–Bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cenneti istememiş demektir.” buyurdu. (Buhârî, İ‘tisâm, 2)

«–İnatla istemeyenler dışında ümmetimin,
Tamâmı cennete nâil olur. Ne mutlu karar!»
«–Kim istemez o güzel yurdu ey Nebiyy-i Emîn?»
«–Kim uysa emrime, cennette; reddedense, yanar!..»

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa‘lün)