EĞLENCE ÇILGINLIĞI

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Ne vakur günlerdi mâzîde zaman,
Hayatta kısmî bir paydı eğlence.
Eğlenirken dostla yapılır idman,
Kılıç, kalkan, ok ve yaydı eğlence.

Gönül eğlemekti sadece hedef,
Erkekler güreşir, kızlar çalar def,
Yüzmeyi, atları severdi selef,
Ecdâdın devrinde buydu eğlence.

Azalınca kalpte dînî hissiyat,
Başladı ömürde çılgın sefâhat,
Mutluluk adına bin bir şenâat,
İşletip, günaha koydu eğlence.

Bazen tango oldu bazen de bale,
Müzikle düşüldü tanınmaz hâle,
Cemiyet yaşarken müthiş zelzele,
Gizlice temelden oydu eğlence.

Kılıklar değişti her gün bir moda,
Ahlâk gösterişe edildi fedâ,
Batıdan alarak zehirli gıda,
Erkeği, kadını soydu eğlence.

Eskiden çıkardı düğünde alay,
Kızlar bizden ayrı çekerdi halay,
Ecnebî dansına verildi onay,
Batı kültürüne uydu eğlence.

Şimdi türlü türlü oyunda nesil,
Oynarken dâvâyı unuttu asıl,
Ekrana bağlandı güzelim akıl,
Tertemiz gençliğe kıydı eğlence.

Oyun ve eğlence dünya hayatı,
Eğlenceyle hep unuttuk memâtı,
Varoğlu, almazsak ahret berâtı,
Koca ömrü bir pul saydı eğlence.

28 Haziran 2013, Vezirköprü