Vakûr Bir Osmanlı Âlimi KINALIZÂDE ALİ EFENDİ

YAZAR : Mücahid BULUT mucahidbulut@yandex.com Asırlar önce bir bahar günü… Isparta’da medrese talebeleri mesire yerine gitmişlerdir. Gençlerden birinin elinde Câmî’nin Bahâristân’ı vardır. Nâdir bir nüsha!.. Kitap elden ele şöyle bir dolaşır. Sayfalara, tezhiblere hayran hayran bakılır. Sonra kitabın sahibi genç, elindeki kitaptan hikâyeleri; “Siz bunu hiç işittiniz mi, siz bunu daha evvel hiç duydunuz mu?” diyerek ballandıra ballandıra, biraz da […]

Continue reading »

EĞLENCE ÇILGINLIĞI

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Ne vakur günlerdi mâzîde zaman, Hayatta kısmî bir paydı eğlence. Eğlenirken dostla yapılır idman, Kılıç, kalkan, ok ve yaydı eğlence. Gönül eğlemekti sadece hedef, Erkekler güreşir, kızlar çalar def, Yüzmeyi, atları severdi selef, Ecdâdın devrinde buydu eğlence. Azalınca kalpte dînî hissiyat, Başladı ömürde çılgın sefâhat, Mutluluk adına bin bir şenâat, İşletip, günaha koydu […]

Continue reading »