ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -19-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْن۪يهِ

«Kişinin kendisini ilgilendirmeyen, lüzumsuz şeyleri terk etmesi, müslümanlığının güzel olmasındandır.» (Tirmizî, Zühd, 11; İbn-i Mâce, Fiten, 12)

Hayâtını hiç alâkadar etmeyen nice bomboş işleri terk…
Güzel ve zarif, edep dolu müslümanlığa en ifâdeli renk…
Yarınlara zerre fâide vermeyen nice fi‘li terk edenin,
İşâretidir bu hasleti, müslümanlığının güzelliğinin…

vezni: mufâaletün / mufâaletün / mufâaletün / mufâaletün