Muzdaripleri Sevindir ki Ümmete; BAYRAM OLSUN!..

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Her yerde bir vâkıanın ızdırâbı. Bu çağda; Dünya muzdarip dolu. Memleketler muzdarip. Diyarlar muzdarip. Sokaklar muzdarip. Yuvalar muzdarip. Mektepler muzdarip. Mâbedler muzdarip. Anneler-babalar muzdarip, evlâtlar muzdarip, milletler muzdarip. Dünya; En başta devrânı kasıp kavuran kudurmuş zulümlerden muzdarip. Nesilleri mahveden fikrî ve kalbî kötülüklerden muzdarip. Terazisi bozuk olan ve ruhları perişan eden sapkın inançlardan muzdarip. İnsanı […]

Continue reading »

YÛNUS’UM!..

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Sevgiyi çektiler nefret «dâr»ına Öyle yaşın yaşın, ağlar Yûnus’um!.. Gözyaşı mîrastır dünden yarına, Vîran olmuş, şimdi bağlar Yûnus’um!.. Bir ömür yürüdün Hakk’ın peşinde, Yanıp da kül oldun aşk ateşinde, Gül yüzlü Nebî’yi gördün düşünde; Sözlerin, huzuru sağlar Yûnus’um!.. Güzel Türkçemizin gittin izinden, Bir kez ayrılmadın Şeyh’in dizinden, Bu dünyaya baktın Hakk’ın gözünden; Yüreğimde erir, yağlar […]

Continue reading »

EBEDÎ MAKSADIN?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Sonunda yâre kavuşmak mı maksadın, ebedî? Canınla çöz ezelî sırrı, aşka îmân et! Binâsı gökte yapılmış sarây-ı vuslat için İçinde yerlere âit ne varsa vîrân et! Hatırla; hîleci şeytan nasıl düşürdü seni, Leziz tuzaktaki tatsız azâbı iz’ân et! vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa’lün)

Continue reading »