Arap Şiirinden Tercümelerle Câhiliyye Hayatından Kesitler

Harun ÖĞMÜŞ

DÜREYD BİN ES-SIMME’DEN:

Karım diyor ki: «Ağıt yakmadın birâderine»
Ağıt yerinde, dedim, amma ondan iysi sabır!

Ağıtta hangine âh eyleyim ben? Abdullah
Var ilk başta, peşinden zavallı Kays gelir,

Ve sonra üstüne kuzgunlar üşmüş Abdüyagûs…
Felâket üzre felâket, kabir yanında kabir…

Diretti bizde cinâyet, direttik onda da biz;
Edildi katl ile ölmek bizim için takdir!

Bizim cinâyetimiz pek çok, artıyor da her an,
Hasım öç almak için çevremizde hep dolanır…

Ya bir kılıç tarafından kesilmiş et oluruz,
Veyâhut et keseriz bir kılıçla biz, salınır…

Ya biz akın ederiz hasma intikâm alırız;
Ya bir akın yapılır, bizden intikâm alınır…

Ya ölmenin ya da öldürmenin nasîbi hayat!
Ömür boyunca bunun eyleriz birinde sebat!*
______________
* Bkz. Harun ÖĞMÜŞ, Câhiliyye Döneminde Araplar, İstanbul, İz Yayıncılık, 2013, s. 91.

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün