Arap Şiirinden Tercümelerle Câhiliyye Hayatından Kesitler

Harun ÖĞMÜŞ DÜREYD BİN ES-SIMME’DEN: Karım diyor ki: «Ağıt yakmadın birâderine» Ağıt yerinde, dedim, amma ondan iysi sabır! Ağıtta hangine âh eyleyim ben? Abdullah Var ilk başta, peşinden zavallı Kays gelir, Ve sonra üstüne kuzgunlar üşmüş Abdüyagûs… Felâket üzre felâket, kabir yanında kabir… Diretti bizde cinâyet, direttik onda da biz; Edildi katl ile ölmek bizim için takdir! Bizim cinâyetimiz pek […]

Continue reading »