MUŞTULUKLARDAN AĞITLARA…

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Yer Bağdat… Tarih 1064… Abbâsî hilâfet merkezinde, devlet merasimiyle bir mektup okunuyor. Mektup, Selçuklu emîri Alparslan’dan. «Harp ile alınamaz kale» diye şöhret bulmuş olan Kars civarındaki Ani’nin Alparslan tarafından Bizans’tan fethedildiğini müjdeleyen bir mektuptur bu. Artık sadece mânevî bir otorite hâlindeki halîfeden iâde-i hediye olarak bir unvân: «Ebu’l-Feth» Alparslan… Tarihimizde bir gelenekti. Zaferler ve […]

Continue reading »

Arap Şiirinden Tercümelerle Câhiliyye Hayatından Kesitler

Harun ÖĞMÜŞ DÜREYD BİN ES-SIMME’DEN: Karım diyor ki: «Ağıt yakmadın birâderine» Ağıt yerinde, dedim, amma ondan iysi sabır! Ağıtta hangine âh eyleyim ben? Abdullah Var ilk başta, peşinden zavallı Kays gelir, Ve sonra üstüne kuzgunlar üşmüş Abdüyagûs… Felâket üzre felâket, kabir yanında kabir… Diretti bizde cinâyet, direttik onda da biz; Edildi katl ile ölmek bizim için takdir! Bizim cinâyetimiz pek […]

Continue reading »