YÜREĞİ AK YÜZÜ AK

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Baharları Türkçe, kışı Türkçedir,
Mâzîsi ak, âtîsi ak, özü ak…
Sevdaları Türkçe, düşü Türkçedir,
Kalemi ak, kâğıdı ak, sözü ak.

Muhteşem mâzîyi âtîye bağlar,
Dereler deryanın yolunda çağlar,
Hakk’ın huzûrunda eğilir dağlar,
Dumanı ak, ateşi ak, közü ak.

Sönmeyen ateşin közünden yanar,
İnancın, irfanın özünden yanar,
Ârifler yurdunun sözünden yanar,
Hikmeti ak, esrarı ak, gizi ak.

Heceyi ayağa kaldıran nesil,
Aruza bin nefes aldıran nesil,
Havayı muhabbet dolduran nesil,
Mısrası ak, beyiti ak, yüzü ak.

Sabır dağlarını sabırla aştı,
Gözden dökülenler gönülden taştı,
Huzme huzme dört bir yana ulaştı,
Menzili ak, ışığı ak, izi ak.

İhtişamla yüze erdi sayısı,
Kevseri andırır ilham kuyusu,
Yıldızların yüreğinde kıyısı,
Mayası ak, hamuru ak, tuzu ak,

Dil burcunda dalgalanan bir bayrak,
Kültürde, sanatta en mümbit toprak,
Gülistan misali temiz ve berrak,
Yudumu ak, katresi ak, gözü ak.

Adımlar atılır rahmet aşkıyla,
Duâlar bereket, cennet aşkıyla,
En gür nefes ile hizmet aşkıyla,
Sedâsı ak, çığlığı ak, tizi ak.

Her sayfası yıldız yıldız parlıyor,
Yesevî’den gelen közü harlıyor,
Gönülleri bir potada birliyor,
Duygusu ak, vurgusu ak, tezi ak.

Hüdâyî’nin ocağında aş pişer,
Yûnus’un dilinden nice söz düşer,
Muhteşem mâzîden yarına koşar,
İnişi ak, yokuşu ak, düzü ak.

Kor ateşe imbatlarla çağlayan,
Kardeşlik bağıyla gönül bağlayan,
Mısra mısra yürekleri dağlayan,
Güftesi ak, bestesi ak, sazı ak…

Aşk bağının gülü, Ravza’nın yolu,
Hakk’ın rızâsıyla satırlar dolu,
Seyrî’nin kurduğu hüner okulu,
Sevdası ak, çilesi ak, nazı ak.

Günbeyli bir damla, derya içinde,
Gerçeğe uyanır rüya içinde,
Ölçü şaşmaz, tektir, furya içinde,
Hecesi ak, kelamı ak, yazı ak.

Mısrası ak, beyiti ak, yüzü ak…

14 Mayıs 2013