BEYİTLER

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Gün Geçtikçe Artıyor eksilmiyor mânevî kayıbımız, Bu bizim utancımız, bu bizim ayıbımız… Sebep-Sonuç Nefesin kesti Batı Asya’nın, Afrika’nın, Sonucu kan, gözyaşı; «terör»ün «tefrika»nın… Neredesin Merhamet? Kâfirlerin her zaman kanlıdır pazarlığı!.. Soğuk derin denizler, mültecî mezarlığı… Hırs Dünyası Enseler kalınlaşıp büyüdükçe göbekler, Aç kalan coğrafyamda, ölür masum bebekler… Cevap Ver! Bu son sürat koşu ne? «Çekil […]

Continue reading »

SİNİMMÂR

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Sünbülzâde Vehbî, (ö. 1809) Kırım’ın anahtarını Ruslara teslim eden hâin Şahin Giray’ın Rodos’ta ipe çekilmesi münasebetiyle «Kasîde-i Tayyâre»sini kaleme alır. Osmanlı’ya ihânet içerisinde bulunanın âkıbetinin hayırlı olmayacağını uzun uzun dile getirdikten sonra kalemini kendisine doğrultur: Ahmet YENİKALE’nin neşrettiği Dîvân’ında beyit şöyle: Nice te’sîs-i ebyât eylesin mi‘mâr-ı endişem, Eder gerdûn-ı dûn her dem mücâzât-ı sitemkârî… “Alçak […]

Continue reading »

YÜREĞİ AK YÜZÜ AK

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Baharları Türkçe, kışı Türkçedir, Mâzîsi ak, âtîsi ak, özü ak… Sevdaları Türkçe, düşü Türkçedir, Kalemi ak, kâğıdı ak, sözü ak. Muhteşem mâzîyi âtîye bağlar, Dereler deryanın yolunda çağlar, Hakk’ın huzûrunda eğilir dağlar, Dumanı ak, ateşi ak, közü ak. Sönmeyen ateşin közünden yanar, İnancın, irfanın özünden yanar, Ârifler yurdunun sözünden yanar, Hikmeti ak, esrarı ak, […]

Continue reading »