CENNET KOLAY MI?

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Kimdir bizi men eyleyecek bâğ-ı cinandan,
Mevrûs-i pederdir gireriz hâne bizimdir. (Nâbî)

Kolay mı herkese Âdem mirası?
Gönlünü Rabbine açana cennet…
Bolsa da mü’mine nimet deryası,
Dünyada haramdan kaçana cennet…

Görmez olup ne sevgili ne ana;
Meydanı dar edip azgın düşmana,
Can fedâ ederek güzel vatana,
Şehidlik şerbeti içene cennet…

Nasıl yaşar; öyle ölür her insan,
Mülkünden fakire etmeli ihsan,
Görmemek uğruna ebedî hüsran,
Varlığı mahlûka saçana cennet…

Geçmişten alarak hakikî ibret,
Kullukta gerekir samimî gayret.
Nefs günaha bulsa bile mazeret,
Takvayla ukbâya göçene cennet…

Dünya âhiretin kazanç tarlası,
Sabırla yetişir mahsulün hası,
Cihanda çekse de zahmeti, yası,
Ötede sevinçle biçene cennet…

Varoğlu, pek çetin o mahşer yeri,
Boğaza yükselir kişinin teri,
Sağ taraftan alıp amel defteri,
Sırattan kuş gibi uçana cennet…

13 Mart 2013, Vezirköprü