BÖLÜK BÖLÜK

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Ehl-i tevhid olan, duysun sözümü;
Neden yön aynı da yol bölük bölük?..
Bu girift bilmece dağlar özümü;
Maksudumuz aynı, hâl bölük bölük…

Herkes kendi meşrebini övüyor,
Kimi didişmeyi çokça seviyor,
Kimisi ah edip dizin dövüyor,
Figan içimizde, dil bölük bölük…

Kuyu kazıp durur gardaş, gardaşa,
Dönüp de bakmıyor dökülen yaşa,
Her yanda ayyûka çıktı kargaşa,
Savrulur toz-duman, kül bölük bölük…

Her yanda desîse, çalım bizedir,
Görmez misin, cümle zulüm bizedir?
Zalimler pâyidar, ölüm bizedir,
Baharı görmedik, yıl bölük bölük…

Yarınlara kaldı mutlu düşümüz,
Kesilmiyor boranımız, kışımız,
Yaban ellerinden geldi aşımız,
Meyve elvan elvan, dal bölük bölük…

Dört elinle sarıl kutlu dâvâna,
Kargalar göz dikmiş, kartal yuvana,
Yaban arı, dalış yaptı kovana,
Petekler târumar, bal bölük bölük…

Kimi zalimlerle gezer beraber,
Kimi hâinleri eylemiş rehber,
«Mü’minler bir beden» diyor Peygamber,
Başı belli değil, kol bölük bölük…

Nasıl incitiyor insan insanı,
Gel kardeş hasmını iyice tanı,
Kimi karanlığa çeker vatanı,
Köyler çalkalanır, il bölük bölük…

Kul Hakkı diyor ki, kavgayı bırak!
Haydi birleşelim olmasın firak,
Mutlu yarınları birlikte kurak,
Sen de bu çağrıya, gel bölük bölük!..