BÖLÜK BÖLÜK

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com Ehl-i tevhid olan, duysun sözümü; Neden yön aynı da yol bölük bölük?.. Bu girift bilmece dağlar özümü; Maksudumuz aynı, hâl bölük bölük… Herkes kendi meşrebini övüyor, Kimi didişmeyi çokça seviyor, Kimisi ah edip dizin dövüyor, Figan içimizde, dil bölük bölük… Kuyu kazıp durur gardaş, gardaşa, Dönüp de bakmıyor dökülen yaşa, Her yanda ayyûka çıktı kargaşa, […]

Continue reading »