DÜMENLER

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Dostum belli olsun istikametin,
İstikamet üzre ver dümenleri…
Dümenleri muhkem olsun kāmetin,
Kāmette yıkılmaz er dümenleri…

Dümenleri çoktur yedi düvelin,
Düveli izlerken durmasın elin,
Elinden kaymasın şuur pergelin
Pergelin dönerken gör dümenleri…

Dümenleri mahsus olan dereye,
Dereyi görmeden dalar küreye,
Küreye aldanıp gidiş nereye?
Nereye götürür kör dümenleri?..

Dümenleri çevirirken tartına,
Tartına dikkat et; bakma kartına,
Kartına bir fiske vurur fırtına,
Fırtınada tutmak zor dümenleri…

Dümenlerde Celil, ararken sebep,
Sebepler içinde kaybolur talep,
Talep pusulanı Hakk’a doğrult hep,
Hep ehl-i sünnete kır dümenleri…