ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -10-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

مَنِ ازْدَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزْدَدْ زُهْدًا لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا بُعْدًا

“Kim ilmini artırır da (ona müsâvî olarak) dünyada zühd ü takvâsını artırmazsa, (o ancak) Allâh’a olan uzaklığını artırmıştır…” (Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, II, 169; ayr. bkz. Müslim, Zikir, 73)

«Bir kulun zühdünü artırmayan ilmin sonucu…
Olur -Allah korusun- Hak’tan uzaklaştırıcı…»
Faydasız bilgiden Allâh’a sığın; gerçek ilim;
Dâimâ olmalı Mevlâmız’a yaklaştırıcı…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)