İSMAİL’E SOR!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Dönerek haykırıyor yer küre: Devran bu değil,
Göz niçin perdeye dalmış, kula seyran bu değil!..
Hisse var kıssada.. Seyrî yine; «İsmâil’e sor!»
Koç fedâ eyle fakat, sâdece kurban bu değil!..

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)