ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -7-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

اَللّٰهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ ف۪ى عَوْنِ اَخ۪يهِ

“Kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da kulunun yardımcısıdır.”

Rabbimiz’in dâim olur, bir kula yardım edişi,
Kardeşinin derdi için koştuğu müddetçe kişi…

(Müslim, Zikr, 37-38; Ebû Dâvûd, Edeb, 60; Tirmizî, Hudûd, 3)

Vezni: müfteilün / müfteilün / müfteilün / müfteilün