YÜZÜMÜZ YOK

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Meylimiz bunca zamandır boşa dünyâya bizim,
Benziyor her günümüz korkulu rûyâya bizim…

Bu beden mülkü harâb oldu yazık kesret ile,
Onu artık gücümüz yetmiyor inşâya bizim…

Boşa uğraşma değişmez yazılan alnımıza,
Başımız düşse de bir gün kara sevdâya bizim…

Dinmiyor nâlesi bir dem gece-gündüz ne hazin!
Gönlümüz döndü bugün bülbül-i şeydâya bizim…

Kimse bilmez, ne olur bunca hatânın bedeli?
Vaktimiz yok yeniden çekmeye imlâya bizim…

Yola çıkmış ulaşır menzile kervan Seferî,
Yüzümüz var mı acep bakmaya Mevlâ’ya bizim?..

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)

Girne, 29 Nisan 2011