EN GÜZEL GÜZELLİK

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com HADÎS-İ ŞERİF METNİ:   رَوَى الْحَسَنُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ جَدِّ الْحَسَنِ:  « إِنَّ أَحْسَنَ الْحُسْنِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ » صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ   “Hasan(-ı Basrî), Hasan -radıyallâhu anh-’tan, o da Hasan’ın babasından (Hazret-i Ali’den), o da Hasan’ın ceddinden (Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’den) şöyle rivâyet etti:    «Muhakkak güzelliğin en güzeli güzel ahlâktır.»    Allah […]

Continue reading »

Ziya Paşa

ظالم ينه بر ظلمه گرفتار اولور آخر البته اولور او ييقانڭ خانه سى ويران Zâlim yine bir zulme giriftâr olur âhir, Elbette olur ev yıkanın hânesi vîrân… (Ziyâ Paşa)

Continue reading »

MEKTEB-İ ÂLEM

Bin ders-i maârif okunur her varakında, Yâ Rab ne güzel mekteb olur mekteb-i âlem. (Ziyâ Paşa)   Varak: Yaprak, Sahîfe       Maârif: İrfânî ilimler     بـیڭ درس مـعـارف اوقونور هـر ورقـنـدە يا رب نە گوزل مكتب اولور مكتب عالم

Continue reading »

Şanlı Mâzimizden Seçme Nükteler. ZÂHİR Mİ GĀİB Mİ?

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Ebû Hanîfe Nu‘mân bin Sâbit, 699 yılında Kûfe’de doğdu. Hanefî mezhebinin kurucusudur. «Ebû Hanîfe» veya «İmâm-ı Âzam» isimleriyle anıldı. Onun öncülüğünde başlayan Irak fıkıh ekolü imamın bu künyesine nisbetle «Hanefî mezhebi» adını aldı. Esasen Ebû Hanîfe’nin içtihadlarında hocası Hammâd, onun hocası Alkāme silsilesiyle; Hazret-i Ömer, Hazret-i Ali, Abdullah bin Mes‘ûd ve Abdullah bin Abbas’tan […]

Continue reading »

EDEBÎ SÖZ VE TELKİN

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com İster edipler, ister edebiyatçılar olsun; edebî söz üzerine söz söyleyenlerin, üzerinde durduğu en mühim hususlardan biri, «telkinden kaçınma» ikazıdır. Ancak her şeyde olduğu gibi, bu düsturda da; ifrat ve tefritten kaçınmak, itidali yakalamak lâzım. Telkin; bir duygu veya düşünceyi, söz yoluyla muhataba aşılamaktır. Edebiyatta telkinin ifrat hâli; Nasihat ve telkini, kaba saba bir üslûpla, samimiyetten uzak […]

Continue reading »