UZAKTAN ŞİDDET EĞİTİMİ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Seyrettire seyrettire her türlü vebâli, Kanlarla barutlarla dolup taştı hayâli; İthâm edecek başkası yok, ellerimizle, Fir’avn-ı zamân eyledik evlâd ü ıyâli… vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün DİPLOMA… Cennet yolunda bir kanat olmazsa, diploma; Sırtında yük olur, onu hasretle toplama! Takvâyı tahsil etmeli, tek imtihan budur… Fânîde «Kaç netim?» diye boş ver hesaplama! vezni: […]

Okumaya Devam Edin...;

KARAMSAR

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Satır satır yazdım defter-i ömrü, Gayrı yazılacak ahval kalmadı. Acep sağır mıyım, acaba kör mü? Dostlara soracak sual kalmadı. Yıllar akıp gitti taşkın sel gibi, Anılar savruldu esen yel gibi, Ya umutlar dersen, bir hayal gibi; Hiç sorma, bildiğim masal kalmadı. Dizler taşımıyor yorgun bedeni, Bir sürü dert sardı sararmış teni, Kimseler bilmiyor […]

Okumaya Devam Edin...;

Vaktin Vebâli

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bilmiyorum vakit nasıl, Geçip gider, geçip gider… Kimler sahte, kimler asil, Seçip gider, seçip gider… Sazlar hile, yazlar hile, Aldanırız bile bile! Dağ geçinen kullar bile, Göçüp gider, göçüp gider… Sen kazma kendi kuyunu, Değiştir dostum huyunu, Boş işler hayat suyunu, İçip gider, içip gider… Bir mazluma sen uzat el, İnfaka gel, insafa gel! […]

Okumaya Devam Edin...;

VİCDÂNÎ VEBAL…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com -Abdullah İbn-i Mübârek –rahmetullâhi aleyh-’den ilhamla…- Hakîkî dostu olsaydın, O dost, yanlış yapar mıydı? Muhabbet hattı bulsaydın; Hakîkatten kopar mıydı? Eğitseydin, okutsaydın, Cehennemden soğutsaydın, Elinden dostça tutsaydın, Hidâyetten sapar mıydı? Samîmî bir vefâ olsan, Muhabbet pür safâ olsan, Devâ olsan, şifâ olsan; O, hiç mikrop kapar mıydı? Cevap Tâlî, bu hicrâna… Vebal vurmakta […]

Okumaya Devam Edin...;