KARAMSAR

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Satır satır yazdım defter-i ömrü, Gayrı yazılacak ahval kalmadı. Acep sağır mıyım, acaba kör mü? Dostlara soracak sual kalmadı. Yıllar akıp gitti taşkın sel gibi, Anılar savruldu esen yel gibi, Ya umutlar dersen, bir hayal gibi; Hiç sorma, bildiğim masal kalmadı. Dizler taşımıyor yorgun bedeni, Bir sürü dert sardı sararmış teni, Kimseler bilmiyor […]

Continue reading »

Vaktin Vebâli

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bilmiyorum vakit nasıl, Geçip gider, geçip gider… Kimler sahte, kimler asil, Seçip gider, seçip gider… Sazlar hile, yazlar hile, Aldanırız bile bile! Dağ geçinen kullar bile, Göçüp gider, göçüp gider… Sen kazma kendi kuyunu, Değiştir dostum huyunu, Boş işler hayat suyunu, İçip gider, içip gider… Bir mazluma sen uzat el, İnfaka gel, insafa gel! […]

Continue reading »

VİCDÂNÎ VEBAL…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com -Abdullah İbn-i Mübârek –rahmetullâhi aleyh-’den ilhamla…- Hakîkî dostu olsaydın, O dost, yanlış yapar mıydı? Muhabbet hattı bulsaydın; Hakîkatten kopar mıydı? Eğitseydin, okutsaydın, Cehennemden soğutsaydın, Elinden dostça tutsaydın, Hidâyetten sapar mıydı? Samîmî bir vefâ olsan, Muhabbet pür safâ olsan, Devâ olsan, şifâ olsan; O, hiç mikrop kapar mıydı? Cevap Tâlî, bu hicrâna… Vebal vurmakta […]

Continue reading »